Iskanje po zvrsti: ISDN (Pozor! Po zvrsti žal ne morete iskati po vseh tujih knjigah, ki so na razpolago.)
Urejeno po: datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Razprodano

Pavel Meše

Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami B-ISDN in asinhroni način prenosa ATM


Knjiga je pojmovnik, angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar s področja B-ISDN in ATM, vsebuje pa tudi seznam kratic.

izid: november 1997

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt