Iskanje po avtorju: Raymond Carroll
Urejeno po: naslovu.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Faming Liang, Chuanhai Lui, Raymond Carroll

Advanced Markov Chain Monte Carlo Methods: Learning from Past Samples


Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods are now an indispensable tool in scientific computing. This book discusses recent developments of MCMC methods with an emphasis on those making use of past sample information...

izid: avgust 2010

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt