Iskanje po avtorju: S. J. Bailey
Urejeno po: datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

S. J. Bailey

Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice


PUBLIC SECTOR ECONOMICS provides a comprehensive, wide-ranging treatment of the subject, dealing with theory, policy and practice with the broad context of political economy and gives a more general integration of them...

izid: oktober 2001

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt