Iskanje po avtorju: Bruce S. Davie
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Bruce S. Davie

Computer Networks, Fifth Edition: A Systems Approach


Computer Networks: A Systems Approach, Fifth Edition, discusses the key principles of computer networking. It focuses on the underlying concepts and technologies that make the Internet work.

izid: marec 2011

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt