Iskanje po avtorju: D.I. Trotman-Dickenson
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

D.I. Trotman-Dickenson

Economics of the Public Sector


This book provides a lively and comprehensive introduction to the economics of the public sector. It examines the economic framework, public expenditure and finance, budgets and borrowing, industry and public...

izid: marec 1996

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt