Iskanje po avtorju: Diane Martin
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Diane Martin, John Schouten

Sustainable Marketing


To help readers make a lasting impression in their marketing efforts, Martin/Schouten provides the concepts behind valuable–and lucrative–sustainable marketing strategies.

izid: februar 2011

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt