Iskanje po avtorju: Julie Doucet
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Julie Doucet

Moj newyorški dnevnik


Moj newyorški dnevnik je avtobiografski roman v stripu, v katerem kanadska avtorica Julie Doucet opisuje in orisuje svoje zgode in nezgode v New Yorku, kamor se je preselila po končanem študiju v Montrealu.

izid: maj 2012

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt