Iskanje po zvrsti: pravo (Pozor! Po zvrsti žal ne morete iskati po vseh tujih knjigah, ki so na razpolago.)
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Razprodano

Več avtorjev

Slovensko - angleški in angleško - slovenski pravni slovar


Angleško-slovenski in angleško-slovenski pravni slovar je nepogrešljiva literatura za vse ki se srečujejo z termini iz prava, uporaben je za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo...

izid: oktober 2003

Jože Bajuk, Simona Fajdiga, Primož Longyka, Gorazd Podbevšek

Angleško-slovenski pravni slovar


Angleško-slovenski pravni slovar je nepogrešljiva literatura za vse ki se srečujejo s termini iz prava, uporaben je za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali...

izid: oktober 2003

Razprodano

Goran Klemenčič, Bećir Kečanović, Miroslav Žaberl

Vaše pravice v policijskih postopkih


Knjiga je namenjena tako strokovnim krogom v ožjem pomenu prava in policijske stroke, kot tudi najširši javnosti in posameznikom, kot osnovno znanje ali vsaj prvi nasvet, kako zavarovati svoje pravice v policijskih...

zbirka: Prepih / izid: november 2002

doc. dr. Arne Marjan Mavčič

Primerjalno ustavno pravo – pravo človekovih pravic


Primerjalno ustavno pravo omogoča širše in poglobljeno znanje o ustavnih sistemih v svetu. Kot nadgradnja (nacionalnega) ustavnega prava seznanja pravne strokovnjake z ureditvami drugih držav, in sicer po posameznih...

zbirka: Pravne knjige / izid: oktober 2002

Boštjan Makarovič, Goran Klemenčič, Tomaž Klobučar, dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., David Pahor

Internet in pravo


Internet vsekakor predstavlja svojevrstni izziv za niz obstoječih pravnih konceptov. Da bi slednje uspešno priredil novemu mediju, se mora pravnik osredotočiti na najbolj značilne lastnosti komunikacije po internetu in...

zbirka: Pravne knjige / izid: december 2001

Razprodano

Ustavno sodišče

Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, leto 1990–1998 (CD-ROM s petuporabniško različico)


CD-ROM zajema vse odločbe in sklepe, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo v letih 1990—1998.

izid: april 2000

Razprodano

Ustavno sodišče

Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, leto 1990–1998 (CD-ROM z enouporabniško različico)


CD-ROM zajema vse odločbe in sklepe, ki jih je Ustavno sodišče sprejelo v letih 1990—1998.

izid: april 2000

Razprodano

Boštjan M. Zupančič, Goran Klemenčič, Peter Pavlin, Aleš Mihael Jeklič, Petja Toškan, Boštjan Rejc, Saša Sever, Andrej Auersperger Matić, Nina Peršak, Mitja Jelenič Novak, Andraž Zidar, Anže Erbežnik, Boštjan Makarovič, Petra Mahnič, Matevž Pezdirc

Ustavno kazensko procesno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja


V knjigi najdete sodne primere, dokumente, komentarje in gradiva s področja ustavnega in mednarodnega kazenskega procesnega prava slovenskih, evropskih, severnoameriških in mednarodnih sodišč.

zbirka: Pravne knjige / izid: februar 2000

Razprodano

Irena Badovinac Bjelič

Zbirka haaških konvencij o mednarodni pravni pomoči


Republika Slovenija je 18. junija 1992 postala članica Haaške konference za mednarodno zasebno pravo. Kot pove že naslov, je knjiga zbirka haaških konvencij o mednarodni pravni pomoči, vsebuje pa tudi večstransko haaško...

izid: februar 1995

Svoboda izražanja


Zbirka sodb in dokumentov s podrocja pravice do svobode izražanja, ki predstavlja primerjalnopravne in mednarodne standarde njene pravne zaščite. Temeljna poglavja bodo politično izražanje, sovražni govor, mediji,...

Razprodano

Boštjan M. Zupančič, Matjaž Nahtigal, Goran Klemenčič, Petja Toškan, Aleš Mihael Jeklič, Saša Sever, Peter Pavlin, Boštjan Rejc, Janez Starman, Nina Peršak, Andrej Auersperger Matić

Ustavno kazensko procesno pravo, druga izdaja


Namen tega berila iz primerjalno-ustavnosodnega področja kazenskega procesnega prava je, predreti ozke tehnične okvire kazenskega postopka kot zgolj birokratskega scenarija za rokovanje s kazenskimi z...

Skupaj zadetkov: 11; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt