Iskanje po založbi: QSTC
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Skupina avtorjev

ITIL (IT Infrastructure Library) učbenik


Besednjak smo dali širši strokovni javnosti na vpogled tudi s tem, da smo se povezali z SDI (Slovensko društvo Informatika), ki skrbi za Slovar informatike (islovar.org), kamor se sedaj vnašajo gesla ITIL besednjaka.

izid: avgust 2006

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt