Iskanje po založbi: Založba Gracer
Urejeno po: jeziku in datumu izida.

Izberite urejanje zadetkov: datum izida naslov

Vladimir Smrkolj in Radko Komadina

Gerontološka travmatologija


Delo obravnava gerontološko travmatologijo, ki je čedalje večji zdravstveni, socialni in finančni problem v razvitih in manj razvitih družbenih okoljih. V 40 poglavjih in na 350 straneh formata A4, je prikazana celovita...

Skupaj zadetkov: 1; 1. stran od skupaj 1 strani.

Kontakt