Založba Pasadena

Razprodano

Klubska cena: 26,25 EUR

Redna cena: 29,17 EUR

Prihranek: 2,92 EUR, 10%

dr. Tone Vidmar

Računalniška omrežja in storitve

Monografija je prva s tega področja v slovenščini. Do sedaj nismo imeli dela, ki bi v celoti pokril potrebe strokovnjakov, ki se ukvarjajo z 'mreženjem' ali tistih, ki informacijsko komunikacijske sisteme nujno potrebujejo za svoje strokovno delo. Knjiga je namenjena širšemu krogu bralcev kot so:

– Študenti računalništva in drugih sorodnih smeri, ki bodo predelali celotno vsebino, globina obravnave pa je odvisna od ciljev pedagoškega procesa na posamezni fakulteti, kjer bo ta knjiga uporabljena kot učno gradivo.

– Načrtovalci omrežij bodo več pozornosti posvetili poglavjem, ki opisujejo načrtovanje bodočega prometa omrežja, načrtovanje topologije in kapacitet omrežja in tehnološkega načtrovanja omrežja.

– Informatiki se bodo bolj posvetili arhitekturni zasnovi informacijsko komunikacijskega sistema, standardnim storitvam in opisu arhitekture odjemalec strežnik. Zanimalo jih bo poglavje, ki obravnava logično testiranje porazdeljenih sistemov.

– Vodilni ljudje v podjetjih, ki bodo morala infrastrukturo plačati, bodo prebrali poglavja in nasvete o tem, kako izbrati, plačati in vpeljati drago infrastrukturo informacijsko komunikacijskega sistema. Zanimal jih bo opis trenutnega stanja pri nas na področju operaterjev omrežnih storitev (predvsem Internet).

Strokovne ocene knjige

...delo pod gornjim naslovom zapolnjuje velikansko vrzel v splošni literaturi za računalniška omrežja in storitve...strokovnjak, ki bo predelal vsebino, bo zanesljivo postavljal in uporabljal računalniška omrežja in storitve z večjo strokovno zavestjo...ponujen je poglobljen pregled najnovejših znanstvenih in strokovnih dosežkov, dognanj in omrežnih tehnologij... prof. dr. Jernej Virant, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani

...v poglavju o komukacijskih protokolih je vključeno tudi avtorjevo znanstveno raziskovalno delo na področju testiranja protokolov...tako dobivamo prvi kvaliteten integralni tekst o računalniških komunikacijah v slovenščini... prof. dr Ljubo Pipan, Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani

O avtorju

dr. Tone Vidmar

Rodil se je 9.2.1952 v Ljubljani, osnovno šolanje in gimnazijo je končal v Kranju, študij pa na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1975. Kot mladi raziskovalec se je leta 1976 zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani - v Laboratoriju za računalniške strukture in sisteme ter magistriral 1978. Leta 1987 je doktoriral s področja računalniških znanosti, 1989 pa je bil prvič izvoljen v docenta na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.

V letih 1989 in 1990 je bil na »sobotnem letu« (sabbatical) v Amsterdamu, zaposlen v agenciji Evropske skupnosti RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne), kjer je sodeloval je na projektu COSINE – International X25 Infrastructure. Zasnoval je in izvedel sistem za nadzor in upravljanje omrežja IXI, ki je bilo prva inačica evropskega akademskega omrežja (danes GEANT - European Educational Super-Network). Razvita programska oprema se je uporabljala v 24 državah, ki so takrat sodelovale v projektu.

Leta 1990 je ustanovil in bil predstojnik Laboratorija za računalniške komunikacije, ki je postal eden od vodilnih mest, kjer so se načrtovala omrežja v Sloveniji. V 1991 je začel predavati predmete s področja računalniških komunikacij in nekatere informacijsko obarvane predmete, ki so povezani z razprševanjem in porazdeljenostjo računalniških virov in sistemov. V okviru laboratorija je bil mentor številnim diplomam, magistrskim nalogam ter petim doktorskim disertacijam. V okviru tretjinske obremenitve je od leta 1993 do leta 1996 vodil RCU (Računski Center Univerze v Ljubljani), z glavnim motivom vzpostavitve univerzitetnega računalniškega omrežja METULJ, katerega načtrovanje in izvedbo je vodil. Omrežje je bilo predano uporabi leta 1996, ob 75. obletnici Univerze v Ljubljani.

V obdobju od 2003 do 2008 je bil v okviru tretjinske obremenitve svetovalec ISUL (Informacijske Službe Univerze v Ljubljani). Glavni cilj tega sodelovanja je bila prenova METULJ-a (univerzitetno omrežje), ki je bil nadgrajen iz kapacitete 100M na 10G, dodana pa mu je bila infrastruktura, ki lahko podpira moderne informacijske storitve. Leta 2004 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja s področja računalništva na Univerzi v Zagrebu in v letih 2005 in 2006 gostoval kot predavatelj na »Fakulteti za elektrotehniko, strojništvo i brodogradnju« v Splitu.

V tem času se je že spogledoval z življenjem na Hvaru, kar je v polnem obsegu uresničil ob upokojitvi januarja 2011. Nekateri študentje dr. Vidmarja se spominjajo tudi njegovega kriptičnega nasveta - naj ne zanemarjajo pasijanse. Tako ni naključje, da so karte za pasijanso tudi na ovitku te knjige. Nasvet – uganka o pasijansi pa bo morda razrešena v prihodnji knjigi dr. Vidmarja.

Info

Založba: Založba Pasadena
Jezik: slovenski jezik
Vezava: trda
Strani: 428
Mere: 170 x 240 mm
Izid: april 1997
Dodatek: disketa
ISBN: 961605631X
ISBN-13: 9789616056311
COBIB-ID: 66704896
UDK: 681.324

Ocena

Ocen še ni, oddajte svojo!

Moja ocena

Priporočite prijatelju

Ocenite: Računalniška omrežja in storitve

Če ste že vpisani med kupce v spletni knjigarni, je dovolj, da vnesete le svoj e-naslov.

Ocena:

Z oddajo ocene dovoljujete Založbi Pasadena, d.o.o., da jo po svoji presoji objavi na spletnih straneh oziroma v reklamnem ali drugem tiskanem gradivu.

Priporočite: Računalniška omrežja in storitve

Oglejte si tudi

Kontakt