Prestige Group d.o.o.

Razprodano

Cena 116,00 EUR

Več avtorjev

Slovensko - angleški in angleško - slovenski pravni slovar

Angleško-slovenski in angleško-slovenski pravni slovar je nepogrešljiva literatura za vse ki se srečujejo z termini iz prava, uporaben je za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali študirajo.

Tako je pred nami izbor približno 15.000 besed in besednih zvez, ki zajemajo večino pomembnih angleških pravnih pojmov, in sicer tistih, ki jih angleško-slovenski prevajalec srečuje pri svojem delu. Večji del je splošnih oz. mednarodno uporabljanih, smo pa izluščili približno 700 britanskih (oznaka UK) in 1.000 ameriških (oznaka US) specifičnih pomenov oz. izrazov.

Ambicija pričujočih pravnih slovarjev (ASPS in SAPS) ni toliko jezikoslovna kot strokovna in praktična. Želeli smo izdelati prevajalski pripomoček za vse, ki morajo danes za osnovno prevajanje pravnih besedil uporabljati vsaj tri do pet slovarjev in angleških pravnih leksikonov ter samostojno iskati slovenske ustreznice. Uporaba naj bi bila preprosta in hitra. Zato smo se izogibali krajšav, kvalifikatorjev in predvsem napotil k drugim geslom -raje smo besedno zvezo in njen prevod ponovili na mestih, kjer bi jo lahko uporabnik iskal.

Zavedati pa se moramo, da se na geografsko in vsebinsko različnih pravnih področjih srečujemo z mnogimi angleškimi pojmi ali pomeni, ki niso zajeti v tem slovarju. Ker je angleščina v kakih 50 državah uradni (in pravni) jezik in ker postaja svetovni jezik, saj tudi neangleško govoreče države komunicirajo v »svoji« pravni angleščini, tako verjetno obstaja vsaj 100.000 angleških pravnih izrazov in besednih zvez, ki imajo lahko še desetkrat toliko pomenov in podpomenov ... Vsak prevajalec se torej srečuje s »svojo« pravno angleščino: iz določene države, iz določenega pravnega področja itd. Večinoma smo doslej izdelovali vsak svoje prevajalske zapiske. Zdaj jih bo mogoče vnesti v pričujoča slovarja, kjer je za to predvidenih skoraj 300 okvirčkov »Opombe, dodatki«. Tako bo vsak uporabnik SVOJ OSEBNI IZVOD slovarja lahko obogatil z dodatnimi, njemu najpomembnejšimi pojmi in prevodi. Želimo vam uspešno prevajanje in upamo, da vam bosta ta slovarja delo vsaj nekoliko olajšala.

Info

Založba: Prestige Group d.o.o.
Jezik: slovenski jezik
Vezava: trda
Strani: 980
Izid: oktober 2003
ISBN: pravni_slovar
ISBN-13: pravni_slovar

Ocena

Povprečna ocena: ★★★★☆ število ocenjevalcev: 3

Nuša Kleva★★★★☆ Slovarja sta odlična pomoč prevajalcem. Od časa izdaje pa do sedaj bi ga sicer že lahko kaj dopolnili, predvsem pa bi bilo fino odstraniti smeškote iz gesel, saj ne sodijo v tako knjigo in so moteči.

Nuša Kleva★★★★☆ Slovarja sta odlična pomoč prevajalcem. Od časa izdaje pa do sedaj bi ga sicer že lahko kaj dopolnili, predvsem pa bi bilo fino odstraniti smeškote iz gesel, saj ne sodijo v tako knjigo in so moteči.

Nuša Kleva★★★★☆ Slovarja sta odlična pomoč prevajalcem. Od časa izdaje pa do sedaj bi ga sicer že lahko kaj dopolnili, predvsem pa bi bilo fino odstraniti smeškote iz gesel, saj ne sodijo v tako knjigo in so moteči.

Moja ocena

Priporočite prijatelju

Ocenite: Slovensko - angleški in angleško - slovenski pravni slovar

Če ste že vpisani med kupce v spletni knjigarni, je dovolj, da vnesete le svoj e-naslov.

Ocena:

Z oddajo ocene dovoljujete Založbi Pasadena, d.o.o., da jo po svoji presoji objavi na spletnih straneh oziroma v reklamnem ali drugem tiskanem gradivu.

Priporočite: Slovensko - angleški in angleško - slovenski pravni slovar

Oglejte si tudi

Kontakt